Umˇw si? na wizyt? w serwisie, zadzwo? (084) 686 46 37
anim 02
felgi
Premio BIELAK - opony, tanie opony

Opony s? jedynym miejscem kontaktu auta z drog?. Dlatego te? bardzo wa?nym jest, aby opona utrzymana by?a w dobrym stanie przez ca?y okres jej u?ytkowania. Od tego zale?y bezpiecze?stwo kierowcy i pasa?erˇw.

W przypadku wymiany opon nale?y bezwzgl?dnie zwrˇci? uwag? na symbol pr?dko?ci a tak?e indeks no?no?ci, ktˇre nie mog? by? ni?sze ni? na ogumieniu oryginalnym. Nale?y okresowo kontrolowa? wywa?enie kˇ? (objawem nie wywa?enia kˇ? s? drgania kierownicy), a tak?e trzyma? prawid?owe ci?nienie powietrza, zalecane przez producenta opon i samochodu. W Polsce zakazuje si? eksploatowa? opon o rˇ?nej rze?bie bie?nika na jednej osi samochodu oraz poni?ej wska?nika TWI tzn. poni?ej 1.6 mm wysoko?ci rze?by bie?nika. UWAGA! W razie kontroli policyjnej nara?amy si? na mandat i utrat? dowodu rejestracyjnego.

W razie w?tpliwo?ci czy Twoje opony nadaj? si? do dalszej eksploatacji przyjed? do Nas. W naszym serwisie zweryfikujemy stan opon i w razie konieczno?ci wymiany zaproponujemy najlepsze opony w Promocyjnych Cenach.

W ofercie posiadamy kilkana?cie marek opon min.:

tanie opony

I wiele innych! Zapraszamy do naszego serwisu PREMIO BIELAK w Bi?goraju!

Zobacz rˇwnie?:

 
promocja - opony fulda
promocja - opony Goodyear
  • Promocje
  • Promocje
  • Promocje

Serwis

Premio Opony Serwis oferuje szerok? gam? us?ug zwi?zanych z przegl?dem i napraw? samochodu.

Odwied? nasz serwis przy ulicy Bagiennej w Bi?goraju. Sam przekonasz si? o wysokiej jako?ci naszych us?ug.

czytaj wi?cej...

Statystyki

U┼╝ytkownik├│w : 1
Artykułów : 12
Odsłon : 58451

Zobacz rˇwnie?

Portal motoryzacyjny
Samochody, nawigacje, cb radia, porady dla kierowcˇw
Copyright (C) 1980-2010 PREMIO BIELAK. Designed by strony internetowe.